TIẾC THƯƠNG

TIẾC THƯƠNG
Kính dâng hương hồn nhà văn, nhà thơ Dương Diên Hồng


Thôi rồi !!!

                                    Hết luận thơ văn

Thế nhân cùng với gió trăng khóc người

Anh đi để lại cho đời

Áng thi

          Ý truyện rạng ngời ngàn năm

Tôi nghe tin - Vội về thăm

Nhìn lên di ảnh nối trăm giọt buồn

Hương lòng thắp

                          Tách trà suông

Dâng anh: Tình nước đại dương

                                                  đất trời

Anh là sao sáng muôn nơi

Là bông hoa đẹp giữa đời ngát hương…

 

                                                            Đức Linh, đêm 07/3/2014

                                                                Dương Ngọc Việt 

Tác giả bài viết: Dương Ngọc Việt