Cảm tác đảo Phú Quý

Cảm tác đảo Phú Quý
Ngày lễ lên tàu ra biển đảo Gặp bạn hiền nâng chén tạc thù Lênh đênh sóng nước đi câu biển Cá chẳng buồn thăm.. khách đất liền.


Ngày lễ lên tàu ra biển đảo
Gặp bạn hiền nâng chén tạc thù
Lênh đênh sóng nước đi câu biển
Cá chẳng buồn thăm.. khách đất liền.
 
Phú Quý là đây giữa biển trời
Một vùng đất, nước, đá.. chơi vơi
Bấy lâu nghe tiếng chưa từng đến
Dãi đất tiền tiêu giữa biển khơi
 
Nước xanh trong thấu đáy san hô
Sóng gió mơn man cập mạn thuyền
Cá Thu, Chình biển… cua Huỳnh Đế
Nào dzô… tiếng bạn khắp mọi miền
 
Người xưa lánh nạn hay khai khẩn?
Bám trụ, mưu sinh lập ấp, làng...
Nay thành phố thị nơi hoang đảo
Sống đời thanh thản cõi nhân gian.
 
 
                                                       Kỷ niệm 30/4/2013
                                                                  DMD

Tác giả bài viết: Dương Minh Dũng