TRONG TAY MÙA HẠ

TRONG TAY MÙA HẠ
TRONG TAY MÙA HẠ
Trong tay mùa hạ về rồi
Ngẩn ngơ sắc đỏ phượng rơi sân trường
Bằng lăng tim tím buồn vương
Nắng xuyên kẽ lá giọt thương gọi hè
Khoảng trời xanh đọng tiếng ve
Nốt trầm bịn rịn đỏ hoe mắt sầu
Tay trong tay giữ cho nhau
Bâng khuâng bụi phấn bạc màu tóc xưa...

Võ Thị Bích Phượng

Tác giả bài viết: Võ Thị Bích Phượng