TOÀN HUYỆN XUỐNG GIỐNG ĐƯỢC TRÊN 6.500 HÉCTA LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN

Xuống giống vụ Đông Xuân

Xuống giống vụ Đông Xuân

Tính đến nay, toàn huyện đã xuống giống được trên 6.500 ha lúa vụ đông xuân. Các giống lúa chủ yếu được nhân dân lựa chọn vào sản xuất vụ đông gồm có OM4900, OM5451, OM6162.
          Hiện nay, nhiều địa phương đã hoàn thành xuống giống vụ lúa đông xuân gồm Đức Phú 320 ha, Đức Thuận 300 ha, Gia An 1.400 ha, Lạc Tánh 850 ha, Đồng Kho 500ha. Các xã chưa hoàn thành xuống xuống như Nghị Đức còn 150 ha, Bắc Ruộng còn khoảng 100 ha, Huy Khiêm dưới 100 ha, các xã còn lại Đức Tân, Măng Tố, Đức Bình mỗi địa phương còn khoảng vài chục ha.
 
          Theo chỉ đạo của UBND huyện, thời điểm xuống giống bắt đầu từ nửa cuối tháng 11/2015 và kết thúc trong khoảng giữa tháng 01/2016.
         Ngoài xuống giống các diện tích lúa, đến nay, toàn huyện cũng đã cơ bản hoàn thành xuống giống các diện tích bắp, đậu và rau các loại.
          Những ngày này, các địa phương tích cực phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trinh thuỷ lợi Bình Thuận chi nhánh La Ngà bơm nước phục vụ cho sản xuất. Đồng thời chỉ đạo chỉ đạo nông dân tiếp tục xuống giống các diện tích lúa đông xuân còn lại, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ mà huyện đã chỉ đạo./.

Tác giả bài viết: PV